• VODOOPSKRBA   
  sačuvajmo zdravu i pitku vodu    
  za buduće generacije    
   
            
   

 •  ODRŽAVANJE GROBALJA
   I POGREBNE USLUGE
    

   poslovna politika ovog poduzeća je da
   građanima pomogne i bude na usluzi u
   najtežim trenucima

 •  DIMNJAČARSKA SLUŽBA
   dimnjačarska služba čisti, kontrolira i održava sve dimovodne i
   ložišne objekte na području Općine Erdut
   
 •    ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
     I KOMUNALNA GRAĐEVINA 

   

Vlasnička struktura

Poslove i imovinu Društva vodi, predstavlja i upravlja Uprava Društva, tj. direktor mr. Anđelka Tomašević dipl.oec. Gospođa Tomašević nalazi se na mjestu direktora od 05/2008. godine te je odgovorna za cjelokupnu strategiju Društva, koordinaciju aktivnosti sa zakonodavnim i državnim tijelima kao i poslove s drugim poduzećima i stanovništvom.
Uprava Društva odgovorna je Načelniku Općine Erdut odnosno Skupštini Društva.