• VODOOPSKRBA   
  sačuvajmo zdravu i pitku vodu    
  za buduće generacije    
   
            
   

 •  ODRŽAVANJE GROBALJA
   I POGREBNE USLUGE
    

   poslovna politika ovog poduzeća je da
   građanima pomogne i bude na usluzi u
   najtežim trenucima

 •  DIMNJAČARSKA SLUŽBA
   dimnjačarska služba čisti, kontrolira i održava sve dimovodne i
   ložišne objekte na području Općine Erdut
   
 •    ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
     I KOMUNALNA GRAĐEVINA 

   

Održavanje zelenih površina

Lokalna samouprava odnosno komunalno poduzeće koje je vezano uz njih, obvezno je osigurati kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Shodno tome Čvorkovac d.o.o. nastoji osigurati održavanje uređenih građevinskih zemljišta na području Općine Erdut što podrazumijeva travnjake, cvjetnjake, javna dječja igrališta, posude s cvijećem na javnim zgradama i površinama, oglasne ploče, parkove, spomenike itd.
Uređivanje javnih i zelenih površina traje tijekom cijele godine te osim naših vrijednih zaposlenih koji ulažu maksimalan trud, raspolažemo i svom potrebnom mehanizacijom kako bi na što efikasniji način obavili posao.
Također, osim održavanja javnih površina potrebno je poduzeti i određene građevinske pothvate koje uključuju sve poslove, od parking prostora, uređivanje kanalske mreže, pješačkih staza do staza na groblju. Sagledavajući tako opravdanost učinjenih troškova i stvarnog stanja na terenu zaključak je da je uz posebno zalaganje ovog sektora naša općina još više postala mjesto ugodnog življenja na ruralnim područjima.

zelene povrsine