• VODOOPSKRBA   
  sačuvajmo zdravu i pitku vodu    
  za buduće generacije    
   
            
   

 •  ODRŽAVANJE GROBALJA
   I POGREBNE USLUGE
    

   poslovna politika ovog poduzeća je da
   građanima pomogne i bude na usluzi u
   najtežim trenucima

 •  DIMNJAČARSKA SLUŽBA
   dimnjačarska služba čisti, kontrolira i održava sve dimovodne i
   ložišne objekte na području Općine Erdut
   
 •    ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
     I KOMUNALNA GRAĐEVINA 

   

Vodoopskrba

Crpilište Dalj kojim se poduzeće koristi za proizvodnju vode postoji od 1970-ih godina dok je s 2006. godinom revitalizirano. Tako obnovljeno crpilište poduzeću Čvorkovac d.o.o. omogućuje da isporučuje vodu za piće u 3503 kućanstva.

vodoopskrba

MJESTO Br. kućanstva priključenih na sekundarnu mrežu
ALJMAŠ 349
BIJELO BRDO 740
DALJ 1752
ERDUT 481
DALJ PLANINA 181

 

Rad i sigurnost na crpilištu je organiziran kroz dežurstva tako da je prisutnost radnika na pogonu prerade 24 sata. Između ostalog, nemoguć je pristup preradi vode i bazenima izvan zgrade indirektno. Pristup preradi vode moguć je kroz direktan ulazak koji je pod nadzorom radnika i zaključan, dok je indirektan ulazak moguć kroz prostor boravka radnika u kojem je fizički prisutan radnik.

 • Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga pogledajte ovdje
 • Opće i tehničke uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda 2008 pogledajte ovdje